Alt-informatie, small & meta-keywords

Drie inhoudelijke onderdelen van een webpagina die wat minder belang hebben   Alt-informatie, small en meta-keywords zijn voor Google minder belangrijk, maar verdienen toch uw aandacht bij het schrijven van geoptimaliseerde webpagina’s.   Alt-informatie:   Van afbeeldingen, video’s en andere objecten kan Google de relevantie alleen beoordelen via de alt-informatie die deze objecten meekrijgen in de html-code: <img src=”https://www.ipower.eu/afbeeldingen/afbeelding.gif” alt=”relevante

LEES MEER

De headers

Headers, aandachtstrekkers en structuurversterkers   De headers van een webpagina vormen de titels en tussentitels boven alinea’s met tekst. Ze staan tussen header-tags (<h1>…</h1>, <h2>…</h2>, …, <h6>…</h6>) en vormen een hiërarchie: de header tussen <h1>-tags is het belangrijkste en het is beter dat er maar één <h1>-header per webpagina is. Tussentitels van onderliggende paragrafen staan in <h2>- tot

LEES MEER

De meta-description

De meta-description, korte inhoud en aandachtstrekker tegelijk   De meta-description staat in het eerste deel van de html-code van uw webpagina (<meta name=”description” content=”Hier staat de meta-description in een paar zinnen” />). In principe is het een korte omschrijving van de content van de specifieke webpagina, maar u kunt er slim gebruik van maken. Verwerk de belangrijkste keywords in de tekst

LEES MEER

De title-tag

De title-tag, het visitekaartje van uw webpagina   De titel van een webpagina staat in de html-code tussen de tags <title> en </title>: <title>Hier staat de title-tag</title>. De tekst ervan staat bovenaan in de browser, bijvoorbeeld in de tabbladaanduiding, en wordt helemaal zichtbaar als u er met de cursor naar wijst. Neem alle unieke woorden van de keywords waarvoor

LEES MEER

Welke inhoudelijke onderdelen vindt Google belangrijk?

Voor iedere zoekopdracht checkt het algoritme van Google welke webpagina’s het meest relevant zijn voor de keywords van die zoekopdracht. Daarbij wordt gekeken in welke mate die keywords voorkomen in belangrijke inhoudelijke onderdelen van iedere webpagina. Daarom verdienen die inhoudelijke onderdelen – eigenlijk html-tags of onderdelen ervan – speciale aandacht.   Inhoudelijke onderdelen, gerangschikt van heel belangrijk naar minder belangrijk:

LEES MEER